מטרות היחידה
תחום תוכן
: מדעי החיים.
תחום משנה : עולם היצורים החיים.
הישג מצופה: 2.3.ג התלמידים יכירו שימושים שעשה האדם בצמחים, יבינו את חשיבות הצמחים לקיומו ולרווחתו.
הישג מצופה: התלמידים יכירו את שימושי האדם בצמחים ויבינו את התועלות שיש לאדם בגידול צמחים.

שלב בשיעורפעילות
פתיחהסיפור "שנה על אי בודד" – טקסט סיפורי שבו משולבות עובדות מדעיות – שימוש הצמחים.
מידעשימושי הצמחים המופיעים בסיפור וחלוקתם לקבוצות.
יישוםאיתור הצמחים המסתתרים במזון שאנו אוכלים; איתור צמח אחד שממנו עשויים כל המוצרים.
מטלת ביצועהתאמת מוצרים לצמחים שמהם הם עשויים.
סיכוםחזרה על עיקרי הנלמד בשיעור – שימוש בצמחים לתועלתו של האדם.
מטלת המשךמוצרים העשויים מצמחים אצלנו בבית.
משחקתחרות קבוצתית – שמות צמחים.

מר תושייה מגיע לאי

סיפורנו מתחיל בהפלגה לארץ רחוקה.
מר תושייה יצא להפלגה באונייה.
בדרך פרצה סערה והספינה טבעה.
הוא מצא את עצמו נשטף אל חופו של אי.
רק הוא לבדו ללא כל אדם נוסף בסביבה,
ללא כל מזון או עזרה. בודד עצוב ומודאג חשב מה יעשה,
כאשר מסביבו רק חול, צמחים ואבנים.
מה יאכל ? היכן יצא מחסה?
האם יצליח לשרוד באי לבדו?

נזהה את הצמח שממנו עשויים כל המזונות שהרבה ילדים אוהבים.

משימה

התאימו בין המוצרים לבין הצמח שממנו הם עשויים

משימה

  1. הכינו רשימה של מזונות שאכלתם אתמול.
  2. רישמו כל מאכל שעשוי מצמחים.
  3. שאלו את ההורים והסבים על "תרופות" שהם מכירים ומכינים בעצמם מצמחים. באילו צמחים השתמשו ובמה הם עזרו להם?

שאלה לדיון

על הירח אין צמחים. האם נוכל לחיות שם?

סיכום:

האדם משתמש בצמחים לתועלתו:

הוראות משחק: